039-518-105     trattc@gmail.com     Opening: 08:30am - 16:30pm  
วิทยาลัยเทคนิคตราด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดต่อเรา
039-518-105
ส่งข้อความ
Trat43technical@gmail.com
ตำแหน่ง
480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
ข่าวกิจกรรม วท.ตราด
ภาพกิจกรรม รายละเอียด
ศึกษาดูงานและรวมแข่งกีฬาฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์
วันที่โพส: 21-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
วันที่โพส: 20-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่
ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565
วันที่โพส: 17-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่
รับมอบหนังสือ “ประวัติศาสตร์เมืองตราด
วันที่โพส: 16-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่
เข้ารับการฝึกอบรมการแก้ไขปัญหาหนี้​สินครู​
วันที่โพส: 16-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนภารกิจ​ของ​สำนักงาน​อาชีวศึกษา​
วันที่โพส: 16-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่
ได้รับรางวัลดีเด่น ในงานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา
วันที่โพส: 16-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่
ประชุมเตรียมเข้ารับการประเมิน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
วันที่โพส: 16-03-2023   โดย: เจ้าหน้าที่
วิทยาลัยเทคนิคตราด

  • วิทยาลัยเทคนิคตราด
  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  • Facebook
ติดต่อ-ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคตราด

  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

  • Trat43technical@gmail.com

  • 039-518-105

ข่าวล่าสุด


Copyright © เว็บไซต์ ขับเคลื่อนด้วย   PHP Framework with Laravel 9   today:22-03-2023   by Mr.Chuchart Saetiew  |   All right reserved