Trat43technical@gmail.com     เปิด: จันทร์ - ศุกร์, 8.00AM to 16.30PM
วิทยาลัยเทคนิคตราด    ติอต่อ: 039-518-105
วิทยาลัยเทคนิคตราด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดต่อเรา
039-518-105
ส่งข้อความ
Trat43technical@gmail.com
ตำแหน่ง
480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

ทำเนียบผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคตราด

logo นายจิรพงค์ ร่มเงิน

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิตตราด

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคตราด
 1. นายจิรภัทร สถาการ แต่งตั้ง พ.ศ. 2480 - 2485
 2. นายกิตติ อภิบาลศรี แต่งตั้ง พ.ศ. 2486 - 2489
 3. นายจิรภัทร สถาการ แต่งตั้ง พ.ศ. 2490 - 2490
 4. นายโกวิทชัย นุคสมบัติ แต่งตั้ง พ.ศ. 2491 - 2496
 5. นายสัญชัย รัตโนภาส แต่งตั้ง พ.ศ. 2497 - 2500
 6. นายประวิทย์ วิสุทธิศิริ แต่งตั้ง พ.ศ. 2501 - 2501
 7. นายเฉลิม สมบัติทวี แต่งตั้ง พ.ศ. 2502 - 2504
 8. นายอรุณ ยิ่งเจริญ แต่งตั้ง พ.ศ. 2505 - 2509
 9. นายวิสูตร วิสุทธิศิริ แต่งตั้ง พ.ศ. 2510 - 2519
 10. นายจำนง จันโทศรี แต่งตั้ง พ.ศ. 2520 - 2526
 11. นายอนันต์ สุขล้วน แต่งตั้ง พ.ศ. 2527 - 2529
 12. นายเสน่ห์ สิทธิเวช แต่งตั้ง พ.ศ. 2529 - 2534
 13. นายอนันต์ สุขล้วน แต่งตั้ง พ.ศ. 2535 - 2539
 14. นายนิทัศน์ นพเก้า แต่งตั้ง พ.ศ. 2540 - 2543
 15. นายสมศักดิ์ จำปาศรี แต่งตั้ง พ.ศ. 2544 - 2549
 16. นายศักดา ขาวเกลี้ยง แต่งตั้ง พ.ศ. 2550 - 2557
 17. นายศักดิ์ชัย ธีระประทีป แต่งตั้ง พ.ศ. 2557 - 2559
 18. นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ แต่งตั้ง พ.ศ. 2559 - 2561
 19. นายทรงพล ถนอมวงษ์์ แต่งตั้ง พ.ศ. 2561 - 2562
 20. นายจิรพงค์ ร่มเงิน แต่งตั้ง พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน


วิทยาลัยเทคนิคตราด

 • วิทยาลัยเทคนิคตราด
 • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
 • Facebook
ติดต่อ-ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคตราด

 • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

 • Trat43technical@gmail.com

 • 039-518-105

สถิติการเข้าใช้งาน


.

by Mr.Chuchart Saetiew  |   All right reserved