Trat43technical@gmail.com     เปิด: จันทร์ - ศุกร์, 8.00AM to 16.30PM
วิทยาลัยเทคนิคตราด    ติอต่อ: 039-518-105
วิทยาลัยเทคนิคตราด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดต่อเรา
039-518-105
ส่งข้อความ
Trat43technical@gmail.com
ตำแหน่ง
480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
วิทยาลัยเทคนิคตราด
กิจกรรม:  หลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขัง (เฉพาะกิจพิเศษ)
ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นางสาวลัลน์ลลิต ปรีชาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนายปรีชา ปานกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ไปตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขัง (เฉพาะกิจพิเศษ) ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว ในวันที่ 1 - 9 เมษายน 2567 โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยว (Excellent Center) วิทยาลัยเทคนิคตราด ดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขัง (เฉพาะกิจพิเศษ) รหัสวิชา 1702-1201 รายวิชางานจัดรายการนำเที่ยว จำนวน 54 ชั่วโมง ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจ เพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขัง /กลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุข และพร้อมที่จะเริ่มชีวิตใหม่เป็นคนดีของสังคม ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด

วันที่โพส: 03-04-2024   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นางสาวลัลน์ลลิต ปรีชาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนายปรีชา ปานกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ไปตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขัง (เฉพาะกิจพิเศษ) ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว ในวันที่ 1 - 9 เมษายน 2567 โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยว (Excellent Center) วิทยาลัยเทคนิคตราด ดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขัง (เฉพาะกิจพิเศษ) รหัสวิชา 1702-1201 รายวิชางานจัดรายการนำเที่ยว จำนวน 54 ชั่วโมง ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจ เพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขัง /กลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุข และพร้อมที่จะเริ่มชีวิตใหม่เป็นคนดีของสังคม ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด

วันที่โพส: 03-04-2024   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นางสาวลัลน์ลลิต ปรีชาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนายปรีชา ปานกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ไปตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขัง (เฉพาะกิจพิเศษ) ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว ในวันที่ 1 - 9 เมษายน 2567 โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยว (Excellent Center) วิทยาลัยเทคนิคตราด ดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขัง (เฉพาะกิจพิเศษ) รหัสวิชา 1702-1201 รายวิชางานจัดรายการนำเที่ยว จำนวน 54 ชั่วโมง ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจ เพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขัง /กลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุข และพร้อมที่จะเริ่มชีวิตใหม่เป็นคนดีของสังคม ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด

วันที่โพส: 03-04-2024   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นางสาวลัลน์ลลิต ปรีชาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนายปรีชา ปานกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ไปตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขัง (เฉพาะกิจพิเศษ) ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว ในวันที่ 1 - 9 เมษายน 2567 โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยว (Excellent Center) วิทยาลัยเทคนิคตราด ดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขัง (เฉพาะกิจพิเศษ) รหัสวิชา 1702-1201 รายวิชางานจัดรายการนำเที่ยว จำนวน 54 ชั่วโมง ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจ เพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขัง /กลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุข และพร้อมที่จะเริ่มชีวิตใหม่เป็นคนดีของสังคม ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด

วันที่โพส: 03-04-2024   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นางสาวลัลน์ลลิต ปรีชาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนายปรีชา ปานกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ไปตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขัง (เฉพาะกิจพิเศษ) ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว ในวันที่ 1 - 9 เมษายน 2567 โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยว (Excellent Center) วิทยาลัยเทคนิคตราด ดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขัง (เฉพาะกิจพิเศษ) รหัสวิชา 1702-1201 รายวิชางานจัดรายการนำเที่ยว จำนวน 54 ชั่วโมง ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจ เพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขัง /กลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุข และพร้อมที่จะเริ่มชีวิตใหม่เป็นคนดีของสังคม ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด

วันที่โพส: 03-04-2024   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นางสาวลัลน์ลลิต ปรีชาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนายปรีชา ปานกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ไปตรวจเยี่ยมและนิเทศการดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขัง (เฉพาะกิจพิเศษ) ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว ในวันที่ 1 - 9 เมษายน 2567 โดยสาขาวิชาการท่องเที่ยว (Excellent Center) วิทยาลัยเทคนิคตราด ดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรด้านทักษะอาชีพให้กับผู้ต้องขัง (เฉพาะกิจพิเศษ) รหัสวิชา 1702-1201 รายวิชางานจัดรายการนำเที่ยว จำนวน 54 ชั่วโมง ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจ เพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขัง /กลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุข และพร้อมที่จะเริ่มชีวิตใหม่เป็นคนดีของสังคม ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ จังหวัดตราด

วันที่โพส: 03-04-2024   โดย: เจ้าหน้าที่

วิทยาลัยเทคนิคตราด

  • วิทยาลัยเทคนิคตราด
  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  • Facebook
ติดต่อ-ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคตราด

  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

  • Trat43technical@gmail.com

  • 039-518-105

สถิติการเข้าใช้งาน


.

by Mr.Chuchart Saetiew  |   All right reserved