Trat43technical@gmail.com     เปิด: จันทร์ - ศุกร์, 8.00AM to 16.30PM
วิทยาลัยเทคนิคตราด    ติอต่อ: 039-518-105
วิทยาลัยเทคนิคตราด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดต่อเรา
039-518-105
ส่งข้อความ
Trat43technical@gmail.com
ตำแหน่ง
480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว รายละเอียด

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางถนน ค.ส.ล. ทางเข้าอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้นยาว 150 เมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางถนน ค.ส.ล. ทางเข้าอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้นยาว 150 เมตร กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อาชีวะอาสา "ร่วมด้วยช่วยประชาชน" เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธนภัทร แสงจันทร์

ขอแสดงความยินดีกับ นางธิติมา โรจน์วัชราภิบาล

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุรพงษ์ เอิมอุทัย

ยินดีต้อนรับครูสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รับวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2566

Fix it - จิตอาสา

รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤิตกรรมนักเรียนนักศึกษา

พิธีรับใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

รางวัลเหรียญทอง​ ในผลงานเครื่องกระเทาะเปลือกกุ้ง

รางวัลเหรียญทอง​/รางวัล Popular vote ผลงานอุปกรณ์​โยงกิ่งทุเรียน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 สมาชิกดีเด่นฯ

รางวัลชมเชย (STEM Education) ระดับปวส. ประเภททีม

รางวัลชมเชย การประกวดผลงานสะเต็มศึกษา (STEM Education)

รางวัลชมเชย การประกอบและตรวจซ่อมเครื่องขยายเสียง

รางวัลชมเชย ทักษะการประกวดรักการอ่านภาษาไทย

รางวัลชมเชย ทักษะการนำเที่ยวในฐานะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

รองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องการจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปี 2567

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการศึกษากรณีรับตรง “รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2567”

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อการศึกษา​ จำนวน​ 2,567 กอง​ กองละ 499 บาท

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2567

กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา เทคนิคเกมส์ ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.2 , ปวช.3 และปวส.2

รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2567

29 มิถุนายน 2566 จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วม Line TRAT Fighting Stroke เพื่อร่วมรับข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง/สัญญาณเตือนภัย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประจำเดือนมิถุนายน 2565

กำหนดการซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ลงทะเบียนเรียนเก็บ เรียนซ้ำ เรียนเพิ่ม

เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2565

วิทยาลัยเทคนิคตราด

  • วิทยาลัยเทคนิคตราด
  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  • Facebook
ติดต่อ-ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคตราด

  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

  • Trat43technical@gmail.com

  • 039-518-105

สถิติการเข้าใช้งาน


.

by Mr.Chuchart Saetiew  |   All right reserved