Trat43technical@gmail.com     เปิด: จันทร์ - ศุกร์, 8.00AM to 16.30PM
วิทยาลัยเทคนิคตราด    ติอต่อ: 039-518-105
วิทยาลัยเทคนิคตราด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดต่อเรา
039-518-105
ส่งข้อความ
Trat43technical@gmail.com
ตำแหน่ง
480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว รายละเอียด

เอกสารสำหรับ ​ผู้​ผ่าน​การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน​ราชการ

วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด ประกาศ​รายชื่อ​ผู้​ผ่าน​การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน​ราชการ

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูพิเศษสอน ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน)

โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยงและกิจกรรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

กำหนดการลงทะเบียนแก้ 0 และ มส. ในปีการศึกษา 1/2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องกำหนดการลงทะเบียน 2/2566

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคมนาคม จำนวน 1 อัตรา

ทุนการศึกษาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี

กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นปวช.2 , ปวช.3 และปวส.2

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นปวช.2 , ปวช.3 และปวส.2

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ

ผลการเลือกตั้ง นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา 2567

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

การประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

29 มิถุนายน 2566 จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู

26 มิถุนายน วันสุนทรภู่

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Fix it Center Thailand 4.0 ณ ศูนย์ OTOP ตำบลน้ำเชี่ยว

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ

รับเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครู​พิเศษ​สอน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (วุฒิปวส.)

ขอเชิญชวนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 14 พ.ค 2566

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว​ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

14 พฤษภาคม​ 2566 อย่าลืมไปใช้สิทธิ เลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ

กกต.ตราด ประชาสัมพันธ์ ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ผ่านระบบออนไลน์ได้แล้ว

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (วุฒิปวช.)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (วุฒิปวส.)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (วุฒิปริญญาตรี)

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิปวช.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิปวส.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศีกษา 2566

โครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานต์ 2566

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตราด รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565

การผ่อนผันการรับราชการทหารประจำปี

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ป้อมยาม และป้ายวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การจำหน่ายพัสดุชำรุดประจำปี 2565

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่อง กำหนดการซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบปกติ)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ ป้อมยาม และป้ายวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราตา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการศึกษากรณีรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคนิคตราด ประกาศเจตนารมณ์ " สุจริต โปร่งใส วิทยาลัยเทคนิคตราดใสสะอาด 2566 และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 20 ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประจำเดือนธันวาคม 2565

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น ขนาด 20 ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.039-518105

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ผลการประเมินองค์การมาตรฐานสถานศึกษาและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 1 ตำแหน่ง

วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วม Line TRAT Fighting Stroke เพื่อร่วมรับข้อมูลข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง/สัญญาณเตือนภัย

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประจำเดือนมิถุนายน 2565

กำหนดการซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

ลงทะเบียนเรียนเก็บ เรียนซ้ำ เรียนเพิ่ม

เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2565

วิทยาลัยเทคนิคตราด

  • วิทยาลัยเทคนิคตราด
  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  • Facebook
ติดต่อ-ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคตราด

  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

  • Trat43technical@gmail.com

  • 039-518-105

สถิติการเข้าใช้งาน


.

by Mr.Chuchart Saetiew  |   All right reserved