Trat43technical@gmail.com     เปิด: จันทร์ - ศุกร์, 8.00AM to 16.30PM
วิทยาลัยเทคนิคตราด    ติอต่อ: 039-518-105
วิทยาลัยเทคนิคตราด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดต่อเรา
039-518-105
ส่งข้อความ
Trat43technical@gmail.com
ตำแหน่ง
480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
วิทยาลัยเทคนิคตราด
เรื่อง:  พิธีลงนามความร่วมมือ เพื่อสร้างเครือข่ายและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้าง Smart Farming

เอกสารดาวน์โหลด : ไม่มีเอกสาร

คลิกลิงค์ : คลิกลิงค์

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธาน พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างนายพุทธพร ปราโมทย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ดร.ชำนาญ อยู่แพ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร และ นางสิริรัตน์ แก้วงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฏร์อุปถัมภ์) เพื่อสร้างเครือข่ายและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้าง Smart Farming ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ร่วมกันให้กับสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาวิชาชีพ และการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการเกษตรและประมง เช่น การแปรรูปอาหาร ฯลฯ ณ หอประชุมอาคารชัยพฤกษ์ วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

     โอกาสนี้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับ-มอบเครื่องทำอาหารปลา และอุปกรณ์ฯ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนายอำนาจ แสงอุ่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลท่าเสา และส่งมอบพันธุ์ปลายี่สก ให้แก่ นายประศาสตร์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.ท่าเสา ตัวแทนชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่าย แก่ชุมชนเพื่อการเพาะเลี้ยง สร้างอาชีพ สร้างรายต่อไป


Image
วันที่โพส: 06-10-2022  
วิทยาลัยเทคนิคตราด

  • วิทยาลัยเทคนิคตราด
  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  • Facebook
ติดต่อ-ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคตราด

  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

  • Trat43technical@gmail.com

  • 039-518-105

สถิติการเข้าใช้งาน


.

by Mr.Chuchart Saetiew  |   All right reserved