Trat43technical@gmail.com     เปิด: จันทร์ - ศุกร์, 8.00AM to 16.30PM
วิทยาลัยเทคนิคตราด    ติอต่อ: 039-518-105
วิทยาลัยเทคนิคตราด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดต่อเรา
039-518-105
ส่งข้อความ
Trat43technical@gmail.com
ตำแหน่ง
480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
วิทยาลัยเทคนิคตราด
กิจกรรม:  โครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้​อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด มอบหมายให้นางสาวลัลน์ลลิต ปรีชาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเข้า​ ร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ (งบลงทุน) ระหว่าง​วันที่​ 7​ -​ 9​ กันยายน​ 2566​ ​ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทราวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม​ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์​ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด​ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานพัสดุ โดยเฉพาะด้านงานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) สามารถดำเนินการตรวจสอบ ดูแล ควบคุม และเร่งรัดการดำเนินการด้านงานพัสดุได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ได้สำเร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนด ซึ่งในการดำเนินโครงการครั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะการการอาชีวศึกษา​ เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 456 ราย

วันที่โพส: 11-09-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้​อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด มอบหมายให้นางสาวลัลน์ลลิต ปรีชาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเข้า​ ร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ (งบลงทุน) ระหว่าง​วันที่​ 7​ -​ 9​ กันยายน​ 2566​ ​ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทราวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม​ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์​ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด​ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานพัสดุ โดยเฉพาะด้านงานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) สามารถดำเนินการตรวจสอบ ดูแล ควบคุม และเร่งรัดการดำเนินการด้านงานพัสดุได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ได้สำเร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนด ซึ่งในการดำเนินโครงการครั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะการการอาชีวศึกษา​ เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 456 ราย

วันที่โพส: 11-09-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้​อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด มอบหมายให้นางสาวลัลน์ลลิต ปรีชาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเข้า​ ร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ (งบลงทุน) ระหว่าง​วันที่​ 7​ -​ 9​ กันยายน​ 2566​ ​ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทราวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม​ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์​ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด​ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานพัสดุ โดยเฉพาะด้านงานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) สามารถดำเนินการตรวจสอบ ดูแล ควบคุม และเร่งรัดการดำเนินการด้านงานพัสดุได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ได้สำเร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนด ซึ่งในการดำเนินโครงการครั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะการการอาชีวศึกษา​ เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 456 ราย

วันที่โพส: 11-09-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

ข่าววิทยาลัยเทคนิคตราด

นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้​อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด มอบหมายให้นางสาวลัลน์ลลิต ปรีชาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือเข้า​ ร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการปฏิบัติงานพัสดุ (งบลงทุน) ระหว่าง​วันที่​ 7​ -​ 9​ กันยายน​ 2566​ ​ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทราวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม​ ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์​ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด​ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานพัสดุ โดยเฉพาะด้านงานครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (งบลงทุน) สามารถดำเนินการตรวจสอบ ดูแล ควบคุม และเร่งรัดการดำเนินการด้านงานพัสดุได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ได้สำเร็จภายในระยะเวลาตามที่กำหนด ซึ่งในการดำเนินโครงการครั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะการการอาชีวศึกษา​ เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 456 ราย

วันที่โพส: 11-09-2023   โดย: เจ้าหน้าที่

วิทยาลัยเทคนิคตราด

  • วิทยาลัยเทคนิคตราด
  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  • Facebook
ติดต่อ-ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคตราด

  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

  • Trat43technical@gmail.com

  • 039-518-105

สถิติการเข้าใช้งาน


.

by Mr.Chuchart Saetiew  |   All right reserved