039-518-105     trattc@gmail.com     Opening: 08:30am - 16:30pm  
วิทยาลัยเทคนิคตราด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ติดต่อเรา
039-518-105
ส่งข้อความ
Trat43technical@gmail.com
ตำแหน่ง
480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
วิทยาลัยเทคนิคตราด
เรื่อง:  รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565

เอกสารดาวน์โหลด : คลิกดาวน์โหลด เอกสาร

คลิกลิงค์ : ไม่มีลิงค์
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด
เรื่องรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565
กำหนดลงทะเบียน วันที่ 7 – 9 มีนาคม 2566
เปิดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2566 ถึง 10 เมษายน 2566

Image
วันที่โพส: 22-02-2023   โดย: เจ้าหน้าที่
วิทยาลัยเทคนิคตราด

  • วิทยาลัยเทคนิคตราด
  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
  • Facebook
ติดต่อ-ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคตราด

  • 480 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000

  • Trat43technical@gmail.com

  • 039-518-105

ข่าวล่าสุด


Copyright © เว็บไซต์ ขับเคลื่อนด้วย   PHP Framework with Laravel 9   today:22-03-2023   by Mr.Chuchart Saetiew  |   All right reserved