วิทยาลัยเทคนิคตราด

“ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคตราด
 • 16 พฤษภาคม 2564
 • 47
 • 2
คู่มือนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด ประจำปีการศึกษา 2564 นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ
 • 12 พฤษภาคม 2564
 • 47
 • 10
คู่มือนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคตราด ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ
 • 12 พฤษภาคม 2564
 • 47
 • 10
 • 12 พฤษภาคม 2564
 • 47
 • 10
วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 โทร 039-518105 ในระดับปวช.1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาโลจิสติกส์ ในระดับปวส.1 เทคนิคการผลิต (แม่พิมพ์โลหะ) เทคนิคโลหะ (เทคนิคการเชื่อม) ไฟฟ้ากำลัง (ติดตั้งไฟฟ้า) อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบโทรคมนาคม) การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทคโนโลยีดิจิทัล) การโรงแรม การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 11 พฤษภาคม 2564
 • 47
 • 6
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษ 2564 ผ่านระบบออนไลน์
 • 7 พฤษภาคม 2564
 • 47
 • 35
เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
 • 6 พฤษภาคม 2564
 • 47
 • 14
เลื่อนการฝึกงานของนักเรียนฝึกงาน ระดับชั้นปวช. 3 จากเดิมระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 เปลี่ยนเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • 5 พฤษภาคม 2564
 • 47
 • 14
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 3 พฤษภาคม 2564
 • 47
 • 14
ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคตราดในวันที่ 29 เมษายน 2564
 • 29 เมษายน 2564
 • 47
 • 20
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
 • 27 เมษายน 2564
 • 47
 • 25
วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานโครงการพิเศษฯ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 โทร 039-518105
 • 27 เมษายน 2564
 • 47
 • 27
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด​ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
 • 24 เมษายน 2564
 • 47
 • 15
ประกาศ​ผล​การ​คัดเลือก​บุคคล​เพื่อ​เป็น​ลูกจ้าง​ชั่วคราว​ใน​ต​ำ​แหน่ง​เจ้า​หน้าที่​ธุรการ​ วิทยาลัยเทคนิคตราด
 • 22 เมษายน 2564
 • 47
 • 17
ประกาศวิทยาลัย​เทคนิค​ตราด​ เรื่องการพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน​ นักศึกษา​ เนื่องจาก​ผล​การ​เรียนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์​ที่กำหนด​ ปีการศึกษา​ 2563​
 • 22 เมษายน 2564
 • 47
 • 13
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราดเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 20 เมษายน 2564
 • 47
 • 16
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
 • 9 เมษายน 2564
 • 47
 • 48
วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ธุรการ 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานปกครอง (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 ในวันและเวลาราชการ โทร 039-518105
 • 1 เมษายน 2564
 • 47
 • 41
กำหนดการงานทะเบียน
 • 17 มีนาคม 2564
 • 47
 • 106
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องการสอบออนไลน์ ในรายวิชาสามัญ นักศึกษา ดาวน์โหลดโปรแกรม moodle ผ่านมือถือ ทั้ง 2 ระบบผ่าน App Store และ Play Store
 • 10 มีนาคม 2564
 • 47
 • 52
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563
 • 10 มีนาคม 2564
 • 47
 • 63
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 2564
 • 10 มีนาคม 2564
 • 47
 • 57
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 2564
 • 10 มีนาคม 2564
 • 47
 • 43
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 2564
 • 10 มีนาคม 2564
 • 47
 • 26
 • 5 มีนาคม 2564
 • 47
 • 23
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องกำหนดการซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 • 5 มีนาคม 2564
 • 47
 • 27
 • 3 มีนาคม 2564
 • 47
 • 28
วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว​ ในตำแหน่งเจ้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่ปกครอง)​ เพศชาย รับสมัครระหว่างวันที่ 2-10 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ​ ณ​ ห้องงานบุคลากร​ วิทยาลัยเทคนิคตราด​ เขต 2 โทร 039-518105
 • 3 มีนาคม 2564
 • 47
 • 28
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564
 • 47
 • 58
ยอดสรุป ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ในการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564
 • 8 กุมภาพันธ์ 2564
 • 47
 • 100
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
 • 8 กุมภาพันธ์ 2564
 • 47
 • 122
กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบปกติ ปีการศึกษา 2564
 • 8 กุมภาพันธ์ 2564
 • 47
 • 97
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ปกครอง
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564
 • 47
 • 59
กำหนดการนักเรียน นักศึกษา โควตา ปี 2564
 • 2 กุมภาพันธ์ 2564
 • 47
 • 83
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • 29 มกราคม 2564
 • 47
 • 71
แนวทางการเตรียมความพร้อมของ วิทยาลัยเทคนิคตราด ในการเปิดภาคเรียนป้องกันโควิด 19
 • 29 มกราคม 2564
 • 47
 • 107
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 • 29 มกราคม 2564
 • 47
 • 72
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 29 มกราคม 2564
 • 47
 • 60
สถาบันการอาชีวศึกษา แจ้งกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วประเทศ วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
 • 28 มกราคม 2564
 • 47
 • 54
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 27 มกราคม 2564
 • 47
 • 79
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการศึกษากรณีรับตรง (โควตา) ประจำปีการศีกษา 2564
 • 27 มกราคม 2564
 • 47
 • 80
ประกาศ วิทยาลัย เรื่องการแต่งกายชุดสุภาพ เข้ามาในสถานที่ติดต่อราชการ วิทยาลัย​เทคนิคตราด
 • 22 มกราคม 2564
 • 47
 • 87
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 • 19 มกราคม 2564
 • 47
 • 103
ประกาศ วิทยาลัย เรื่องการเสริม​สร้าง​วัฒนธรรม​วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด​ "สุจริต​ โปร่งใส​ วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด​ใสสะอาด" เรื่องการเสริม​สร้าง​วัฒนธรรม​วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด​ "สุจริต​ โปร่งใส​ วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด​ใสสะอาด"
 • 19 มกราคม 2564
 • 47
 • 68
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 12 มกราคม 2564
 • 47
 • 149
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จึงขอแจ้งให้ นักเรียน นักศึกษา ทุกคน เรียนออนไลน์ หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564
 • 12 มกราคม 2564
 • 47
 • 81
วิทยาลัยเทคนิคตราด ขอแจ้งให้ นักเรียน นักศึกษา ทุกคน เรียนออนไลน์ หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2564
 • 12 มกราคม 2564
 • 47
 • 66

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวท.ตราด
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ