วิทยาลัยเทคนิคตราด

“ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”

 • 30 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 6
 • 30 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 7
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการครัวร้อนครัวเย็น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 30 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 6
เผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
 • 29 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 12
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการครัวร้อนครัวเย็น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • 24 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 11
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 22 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 18
 • 19 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 9
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 19 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 8
ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย" และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชัก การแสดงธงชาติ ที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย
 • 19 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 10
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
 • 19 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 7
ประชาสัมพันธ์โครงการเดิน-วิ่งการกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาสจังหวัดตราด *สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด โทร.039-512135 หรือทาง E-mail : Redcross.trat@gmail.com
 • 19 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 6
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการครัวร้อนครัวเย็น จำนวน 1 ชุด
 • 16 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 12
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • 15 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • 12 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 19
วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1. เจ้าหน้าที่ธุรการงานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ธุรการงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 โทร 039-518105
 • 8 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 27
วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 โทร 039-518105
 • 8 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 21
ประชาสัมพันธ์การรับวัคซีนเข็มที่ 2 ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด
 • 5 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 25
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งครูพิเศษสอน
 • 5 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูพิเศษสอน โดยให้ผู้มีรายชื่อในประกาศเข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2
 • 4 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 13
แผนการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
 • 1 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 26
แผนการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
 • 1 พฤศจิกายน 2564
 • 123
 • 17
กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติมาตรการ Sandbok Safety Zone in School เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19 ในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อม ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด สามารถเปิดเรียน ทำการเรียนการสอนที่โรงเรียน มุ่งให้นักเรียน มาเรียนที่โรงเรียนได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
 • 29 ตุลาคม 2564
 • 123
 • 30
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564
 • 29 ตุลาคม 2564
 • 123
 • 23
 • 26 ตุลาคม 2564
 • 123
 • 34
 • 26 ตุลาคม 2564
 • 123
 • 24
 • 25 ตุลาคม 2564
 • 123
 • 24
วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูพิเศษสอน 1.ครูพิเศษสอน ประจำวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จำนวน 1 อัตรา 2.ครูพิเศษสอน ประจำวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา 3.ครูพิเศษสอน ประจำวิชาช่างยนต์ จำนวน 1 อัตรา 4.ครูพิเศษสอน ประจำวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 โทร 039-518105
 • 25 ตุลาคม 2564
 • 123
 • 29
 • 25 ตุลาคม 2564
 • 123
 • 20
ขั้นตอนการชำระค่าลงเทียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
 • 21 ตุลาคม 2564
 • 123
 • 43
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง ทางวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดรูปแบบการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านธนาคาร ดังนี้
 • 21 ตุลาคม 2564
 • 123
 • 29
งานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ [หนังสือราชการภายนอก] [ด่วนที่สุด]
 • 20 ตุลาคม 2564
 • 123
 • 25
วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด​ เตรียมฉีดวัคซีน "Pfizer" ป้องกันโควิด-19 ให้กับนักเรียน​ นักศึกษา​ เข็มแรก ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564​ เวลา​ 13.00​ -​16.00​ น.​ ณ​ อาคารอเนกประสงค์​ องค์การบริหารส่วน​จังหวัด​ตราด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมงานสวัสดิการพยาบาล​ โทร.​087-6282199
 • 19 ตุลาคม 2564
 • 123
 • 23
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 6 ตุลาคม 2564
 • 123
 • 46
การรับเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในอัตรา 2,000 บาท ต่อคน
 • 22 กันยายน 2564
 • 123
 • 45
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 15 กันยายน 2564
 • 123
 • 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 14 กันยายน 2564
 • 123
 • 46
วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 โทร.039-518105
 • 7 กันยายน 2564
 • 123
 • 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 6 กันยายน 2564
 • 123
 • 47
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด สามารถตรวจสอบสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของระทรวงศึกษาธิการ ในอัตรา 2,000 บาท ต่อคน ได้ในลิงค์ https://cov19relief.vec.go.th/
 • 3 กันยายน 2564
 • 123
 • 70
นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด สามารถตรวจสอบสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของระทรวงศึกษาธิการ ในอัตรา 2,000 บาท ต่อคน ได้ในลิงค์ https://cov19relief.vec.go.th/
 • 3 กันยายน 2564
 • 123
 • 44
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชี ลำดับที่ 1 ของแต่ละกลุ่มวิชา มารายงานตัว โดยให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามรายการดังแนบท้ายประกาศนี้ มารายงานตัวในวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ​ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารการโรงแรมและการท่องเที่ยววิลัยเทคนิคตราด​ เขต​2 เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการต่อไป
 • 3 กันยายน 2564
 • 123
 • 47
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) และให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) โดยให้นำแฟ้มสะสมผลงาน หรือ Portfolio หรือประวัติและผลงาน มาด้วย ในวันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2
 • 31 สิงหาคม 2564
 • 123
 • 46
วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 โทร.039-518105
 • 30 สิงหาคม 2564
 • 123
 • 44
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดดังประกาศฉบับนี้
 • 24 สิงหาคม 2564
 • 123
 • 100
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด ฉบับที่ 7 เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 • 16 สิงหาคม 2564
 • 123
 • 68
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด ฉบับที่ 7 เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 • 16 สิงหาคม 2564
 • 123
 • 54
กำหนดการซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 • 9 สิงหาคม 2564
 • 123
 • 52
กำหนดการซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 • 9 สิงหาคม 2564
 • 123
 • 43
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • 6 สิงหาคม 2564
 • 123
 • 62
วิทยาลัยฯ ขอแจ้งช่วงเวลา การคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ตามช่วงเวลาดังนี้ ปวช.1 เวลา 09.00 -12.00 น. ปวส.1 เวลา 13.30 – 16.00 น. เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้มาขอรับบริการรับเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
 • 5 สิงหาคม 2564
 • 123
 • 62
วิทยาลัยฯ ขอแจ้งช่วงเวลา การคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 ตามช่วงเวลาดังนี้ ปวช.1 เวลา 09.00 -12.00 น. ปวส.1 เวลา 13.30 – 16.00 น. เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้มาขอรับบริการรับเงินค่าลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
 • 5 สิงหาคม 2564
 • 123
 • 50
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด ฉบับที่ 6 เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 • 1 สิงหาคม 2564
 • 123
 • 56
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด ฉบับที่ 6 เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
 • 1 สิงหาคม 2564
 • 123
 • 56
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด ฉบับที่ 4 เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคตราด
 • 30 มิถุนายน 2564
 • 123
 • 92
 • 30 มิถุนายน 2564
 • 123
 • 54
ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบของการสร้างการรับรู้ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 • 30 มิถุนายน 2564
 • 123
 • 51
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับชั้นปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564 ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง จำนวน 5 ทุน ขอเชิญชวนให้ครูที่ปรึกษานักศึกษาระดับชัันปวส.1 ทุกเเผนกวิชา​ โดยคุณสมบัติของนักศึกษามีดังนี้
 • 16 มิถุนายน 2564
 • 123
 • 69
ขั้นตอนการลงทะเบียน
 • 8 มิถุนายน 2564
 • 123
 • 99
 • 8 มิถุนายน 2564
 • 123
 • 66
 • 8 มิถุนายน 2564
 • 123
 • 60
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564
 • 4 มิถุนายน 2564
 • 123
 • 61
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 บัญชีสำรองเพิ่มเติม ระดับปวส.2 ปีการศึกษา 2564
 • 4 มิถุนายน 2564
 • 123
 • 59
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564
 • 1 มิถุนายน 2564
 • 123
 • 61
ประกาศ​วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด เรื่องแนวทางการจัดการเรียน​การ​สอน​ ในสถาน​การณ์​การแพร่ระบาด​​ของ​โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา​2019​ (Covid-19) ภาค​เรียนที่​1​ ประจำปี​การศึกษา​ 2564​ ของ​วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด​ ฉบับ​ที่​ 2
 • 24 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 104
ปฐมนิเทศนักเรียน ปวช.3 ทุกสาขาก่อนออกฝึกงานแบบสื่อออนไลน์ ในช่องทางFacebook: งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคตราด ถ่ายทอดในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
 • 21 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 86
 • 21 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 64
 • 21 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 80
เลื่อนการฝึกงานของนักเรียนปวช.3 ทุกสาขา
 • 20 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 69
แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
 • 20 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 56
เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
 • 20 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 83
เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564
 • 20 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 62
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : MEXT ) สำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2565
 • 19 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 86
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม "การใช้สถิติเพื่อการวิจัยด้วยโปรแกรม R"
 • 18 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 63
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
 • 18 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 60
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กและเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการรู้ รักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด (ทำ) ดี”
 • 18 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 63
ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564
 • 18 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 63
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคตราด
 • 16 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 67
คู่มือนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด ประจำปีการศึกษา 2564 นักศึกษา สามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ
 • 12 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 63
คู่มือนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคตราด ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะ
 • 12 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 70
 • 12 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 66
วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 โทร 039-518105 ในระดับปวช.1 สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาโลจิสติกส์ ในระดับปวส.1 เทคนิคการผลิต (แม่พิมพ์โลหะ) เทคนิคโลหะ (เทคนิคการเชื่อม) ไฟฟ้ากำลัง (ติดตั้งไฟฟ้า) อิเล็กทรอนิกส์ (ระบบโทรคมนาคม) การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทคโนโลยีดิจิทัล) การโรงแรม การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 11 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 67
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษ 2564 ผ่านระบบออนไลน์
 • 7 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 93
เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
 • 6 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 72
เลื่อนการฝึกงานของนักเรียนฝึกงาน ระดับชั้นปวช. 3 จากเดิมระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 เปลี่ยนเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • 5 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 71
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 3 พฤษภาคม 2564
 • 123
 • 65
ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคตราดในวันที่ 29 เมษายน 2564
 • 29 เมษายน 2564
 • 123
 • 94
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
 • 27 เมษายน 2564
 • 123
 • 111
วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานโครงการพิเศษฯ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 โทร 039-518105
 • 27 เมษายน 2564
 • 123
 • 154
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด​ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
 • 24 เมษายน 2564
 • 123
 • 71
ประกาศ​ผล​การ​คัดเลือก​บุคคล​เพื่อ​เป็น​ลูกจ้าง​ชั่วคราว​ใน​ต​ำ​แหน่ง​เจ้า​หน้าที่​ธุรการ​ วิทยาลัยเทคนิคตราด
 • 22 เมษายน 2564
 • 123
 • 93
ประกาศวิทยาลัย​เทคนิค​ตราด​ เรื่องการพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน​ นักศึกษา​ เนื่องจาก​ผล​การ​เรียนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์​ที่กำหนด​ ปีการศึกษา​ 2563​
 • 22 เมษายน 2564
 • 123
 • 132
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราดเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 20 เมษายน 2564
 • 123
 • 87
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
 • 9 เมษายน 2564
 • 123
 • 153
วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ธุรการ 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานปกครอง (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 ในวันและเวลาราชการ โทร 039-518105
 • 1 เมษายน 2564
 • 123
 • 113
กำหนดการงานทะเบียน
 • 17 มีนาคม 2564
 • 123
 • 298
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องการสอบออนไลน์ ในรายวิชาสามัญ นักศึกษา ดาวน์โหลดโปรแกรม moodle ผ่านมือถือ ทั้ง 2 ระบบผ่าน App Store และ Play Store
 • 10 มีนาคม 2564
 • 123
 • 215
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด รายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563
 • 10 มีนาคม 2564
 • 123
 • 262
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 2564
 • 10 มีนาคม 2564
 • 123
 • 112
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 2564
 • 10 มีนาคม 2564
 • 123
 • 121
กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา 2564
 • 10 มีนาคม 2564
 • 123
 • 91
 • 5 มีนาคม 2564
 • 123
 • 77
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องกำหนดการซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
 • 5 มีนาคม 2564
 • 123
 • 86
 • 3 มีนาคม 2564
 • 123
 • 75
วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว​ ในตำแหน่งเจ้าที่ธุรการ (เจ้าหน้าที่ปกครอง)​ เพศชาย รับสมัครระหว่างวันที่ 2-10 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ​ ณ​ ห้องงานบุคลากร​ วิทยาลัยเทคนิคตราด​ เขต 2 โทร 039-518105
 • 3 มีนาคม 2564
 • 123
 • 104
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด
 • 15 กุมภาพันธ์ 2564
 • 123
 • 118
ยอดสรุป ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ในการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2564
 • 8 กุมภาพันธ์ 2564
 • 123
 • 160
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
 • 8 กุมภาพันธ์ 2564
 • 123
 • 195
กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบปกติ ปีการศึกษา 2564
 • 8 กุมภาพันธ์ 2564
 • 123
 • 204
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ปกครอง
 • 4 กุมภาพันธ์ 2564
 • 123
 • 141
กำหนดการนักเรียน นักศึกษา โควตา ปี 2564
 • 2 กุมภาพันธ์ 2564
 • 123
 • 143
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • 29 มกราคม 2564
 • 123
 • 162
แนวทางการเตรียมความพร้อมของ วิทยาลัยเทคนิคตราด ในการเปิดภาคเรียนป้องกันโควิด 19
 • 29 มกราคม 2564
 • 123
 • 234
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องการเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
 • 29 มกราคม 2564
 • 123
 • 174
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 29 มกราคม 2564
 • 123
 • 115
สถาบันการอาชีวศึกษา แจ้งกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ทั่วประเทศ วันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
 • 28 มกราคม 2564
 • 123
 • 103
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 27 มกราคม 2564
 • 123
 • 136
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการศึกษากรณีรับตรง (โควตา) ประจำปีการศีกษา 2564
 • 27 มกราคม 2564
 • 123
 • 159
ประกาศ วิทยาลัย เรื่องการแต่งกายชุดสุภาพ เข้ามาในสถานที่ติดต่อราชการ วิทยาลัย​เทคนิคตราด
 • 22 มกราคม 2564
 • 123
 • 146
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 • 19 มกราคม 2564
 • 123
 • 196
ประกาศ วิทยาลัย เรื่องการเสริม​สร้าง​วัฒนธรรม​วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด​ "สุจริต​ โปร่งใส​ วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด​ใสสะอาด" เรื่องการเสริม​สร้าง​วัฒนธรรม​วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด​ "สุจริต​ โปร่งใส​ วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด​ใสสะอาด"
 • 19 มกราคม 2564
 • 123
 • 116
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
 • 12 มกราคม 2564
 • 123
 • 213
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคตราด เรื่องประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ จึงขอแจ้งให้ นักเรียน นักศึกษา ทุกคน เรียนออนไลน์ หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564
 • 12 มกราคม 2564
 • 123
 • 133
วิทยาลัยเทคนิคตราด ขอแจ้งให้ นักเรียน นักศึกษา ทุกคน เรียนออนไลน์ หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2564
 • 12 มกราคม 2564
 • 123
 • 115

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวท.ตราด
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ