วิทยาลัยเทคนิคตราด

“ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”

avatar

ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคตราดในวันที่ 29 เมษายน 2564

29 เมษายน 2564 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วท.ตราด  | ผู้เข้าชม 21
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์วิทยาลัยเทคนิคตราด

ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคตราดในวันที่ 29 เมษายน 2564 ยื่นประมูล​ร้านค้า​ เขต2​ ตั้งแต่เวลา​ 08.30​-10.30 น. ยื่นประมูล​ ร้านค้า​ เขต​ 1​ ตั้งแต่เวลา13.00​ -​14.30 น.​#ที่งานประชาสัม​พันธ์​ วิทยาลัย​เทคนิค​ตราด​ เขต​ 2

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวท.ตราด
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ